Trợ giúp
Thông báo
COSNSU00179C22C20154C22C22PM Lịch Đá cầu HKPĐ 2015-2016 ( 22/09/2015 )
COSNSU00909C22C201411C48C05AM Lịch thi đấu môn Cầu lông HKPÐ 2014-2015 ( 22/09/2014 )
COSNSU00173C14C20134C31C05PM Kết quả thi giải Toán qua internet vòng huyện ( 14/03/2013 )
COSNSU00171C8C20132C38C16PM WEBSITE của Phòng GD&ÐT Tân Châu ( 08/01/2013 )
COSNSU00161C3C20131C46C44PM Bảng PCCM và TKB các trường THCS ( HK II ) ( 03/01/2013 )
COSNSU00161C2C20133C02C46PM Cấu trúc đề thi HSG vòng tỉnh ( 02/01/2013 )
COSNSU00161C2C20139C45C10AM Thống kê kết quả HK I ( 2012-2013 ) ( 02/01/2013 )
COSNSU00175C5C20113C49C38PM Các tiêu chí thi đua năm học 2010-2011 ( 05/05/2011 )
COSNSU00173C29C20112C23C56PM Tài liệu tập huấn lập ma trận - ra đề ( 29/03/2011 )
COSNSU00172C11C20113C27C49PM Mẫu giấy phép dạy thêm cá nhân -trường ( 11/02/2011 )
COSNSU001711C2C201010C42C22AM Kết quả chấm lý thuyết_Hội giảng vòng huyện ( 02/11/2010 )
COSNSU001610C28C20107C39C19AM Thông báo việc kiểm tra vòng 1 ( hội giảng huyện) ( 28/10/2010 )
COSNSU001710C25C20102C46C42PM HD thi Toán _TiếngAnh qua Internet ( 25/10/2010 )
COSNSU001610C15C201010C41C13AM Qui định nộp báo cáo trên VNPT ( 15/10/2010 )
COSNSU00169C17C201010C23C09AM Quyết định cử CB,GV tham dự tập huấn chuyên môn ( tháng 9/2010) ( 17/09/2010 )
COSNSU00169C15C20102C41C37PM Hướng dẫn thực hiện PPCT Toán bậc THCS ( 15/09/2010 )
COSNSU00169C14C20103C23C25PM Phân phối chương trình THCS ( SGD&ÐT-mới nhất ) ( 14/09/2010 )
COSNSU00179C13C20104C40C34PM TL_ phương pháp dạy học tích cực ( 13/09/2010 )
COSNSU00169C7C20103C53C35PM Hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2010-2011 bậc THCS ( 07/09/2010 )
COSNSU00179C4C20104C08C38PM Tài liệu HD công tác kiểm định CLGDPT ( 04/09/2010 )
COSNSU00179C3C20109C07C14AM KH bồi dưỡng nghiệp vụ hè 2010 ( 03/09/2010 )
COSNSU00169C1C20108C10C57AM Mẫu báo cáo đầu năm 2010-2011( có điều chỉnh Tuyển 6) ( 01/09/2010 )
Tin tức
Lịch họp
Thứ hai 17/10/2016
Thứ ba 18/10/2016
Thứ tư 19/10/2016
Thứ năm 20/10/2016
Thứ sáu 21/10/2016
Thứ bảy 22/10/2016
Chủ nhật 23/10/2016
Biểu mẫu
Danh bạ
Đăng nhập

Tên đăng nhập :
Mật khẩu :
Nhập tên đăng nhập & mật khẩu

Phát triển bởi TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - VIỄN THÔNG TÂY NINH 2014-2015